Zwroty

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia otrzymania zamówionych Produktów, a do jego zachowania wystarczy odesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem:

- w formie formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@piterparts.online

- w formie pisemnej na adres: PiterParts Sp. z o. o., ul. Czesława Miłosza 19, 43-600 Jaworzno.

Mogą Państwo skorzystać z formularza zwrotu dostępnego poniżej lub przykładowego formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

FORMULARZ ZWROTU PITERPARTS PDF

Prosimy o odesłanie lub przekazanie zwracanych Produktów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkty przed upływem terminu 14 dni, ponosząc jednocześnie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Piterparts.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot środków realizujemy w ciągu 3-5 dni roboczych od momentu zweryfikowania przesyłki ze zwrotem. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 14 dni.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Zwracane produkty prosimy wysłać na adres:

PITERPARTS SP. Z O.O.

ul. Czesława Miłosza 19

43-600 Jaworzno

Do przesyłki prosimy dołączyć oryginał dowodu zakupu (w przypadku zwrotu całego zamówienia).

W przypadku chęci wymiany produktu na inny, prosimy dokonać procedury zwrotu opisanej powyżej, a następnie złożyć nowe zamówienie w Sklepie. Wymiany mogą Państwo dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionych produktów.

Reklamacje 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Mogą Państwo skorzystać z naszego wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

 FORMULARZ REKLAMACJI PITERPARTS PDF

Po wykryciu wady mogą Państwo:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna,

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

- żądać usunięcia wady.

W przypadku wysyłki reklamowanego produktu prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta, w celu zamówienia na nasz koszt kuriera po odbiór przesyłki z reklamacją.  

Do Państwa reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.

Więcej szczegółowych informacji na temat reklamacji produktów znajduje się w Regulaminie Sklepu Piterparts.online (§7).

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL znajdą Państwo platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową z punktem kompleksowej obsługi dla przedsiębiorców i konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. 

99.8% kupujących poleca tego sprzedawcę
2947 5 z ostatnich 12 miesięcy
Średnia z 2952 ocen sprzedaży:
  • Zgodność z opisem 5
  • Obsługa kupującego 5